Krytina

Dôležitou súčasťou strechy je výber správnej strešnej krytiny, ktorou zabezpečíte vhodnú ochranu objektu.  Pri montáži  dodržiavame všetky technologické postupy ,aby výsledok  tvoril ucelený  a funkčný produkt. Dlhoročnou  spokojnosťou našich zákazníkov sme získali  štatút autorizovaný Pokryváči Bramaku. Pre veľký sortiment  na našom trhu pracujeme so všetkými druhmi strešných krytín.

 

Odkazy: